Bartın Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane Eğitim Talep Formu

Fakülte/Bölümünüz
Ad Soyad
E-Posta Adresi
Telefon No
Katılacak Kişi Sayısı
Oryantasyon/ Eğitim/ Tanıtım İçeriği
Kütüphane Tanıtımı
Elektronik- Basılı Kaynak Eğitimi
Veritabanı Kullanım Eğitimi
Diğer
Tarih
Saat
Oryantasyon/Eğitim/Tanıtımının Yapılacağı Yer
Gerekli Teknik Donanım
Bilgisayar
İnternet
Data Show
Diğer